ايجاد كارتابل شهرداري در سامانه مديريت بازرسي آسانسور استان كرمانشاهبه گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد كرمانشاه، برابر اعلام مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران و دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي كارتابل شهرداري در سامانه مديريت بازرسي آسانسور كرمانشاه ايجاد گرديد. به اين ترتيب تاييديه هاي ايمني و كيفيت آسانسور صادره از سوی این اداره کل،به صورت الکترونیکی مستقيما به شهرداري هاي استان  ارسال خواهد شد.
محمودرضا نيازي مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: این امر در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع، تسریع در روند صدور تاییدیه های ایمنی و کیفیت آسانسور و طرح مكاتبات سبز (حذف كاغذ) صورت گرفته و با این تسهیلات الزامی به صدور تاييديه ايمني و كيفيت آسانسور به صورت كاغذي در اداره کل استاندارد استان كرمانشاه وجود نخواهد داشت و مالكان مي توانند با مراجعه به شهرداري و ارائه يكي از آيتم هاي (شماره پروانه ساختمان، كد ملي، شماره درخواست بازرسي) نسبت به پيگيري ارسال الكترونيكي گواهینامه به منظور دریافت و تاییدیه ایمنی کیفییت آسانسور به شهرداري اقدام نمايد.
نيازي در پايان گفت: با عملیاتی شدن صدور گواهینامه الکترونیکی، اداره كل استاندارد كرمانشاه يكي از استان هاي پيشرو، در زمينه ارائه این خدمات در کشور خواهد بود.