برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در اداره کل استانداراد استان کرمانشاهبه گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، خانم دارابی، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان گفت: در راستای به کارگیری پتانسیل‌های موجود در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در آزمایشگاه‌های همکار در تدوین استانداردها، دوره آموزشی "آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی" با حضور کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار در محل این اداره کل برگزار گردید.
معاون استانداردسازی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار داشت: در این دوره آموزشی که با حضور تعداد 20 نفر از کارشناسان و مدیران فنی آزمایشگاه‌های تائید صلاحیت شده  برگزار گردید به مباحثی از قبیل تعاریف استاندارد، تشریح وظایف سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی، بین‌المللی و کارخانه‌ایی، نحوه مشارکت در تدوین استانداردها، آشنایی با سامانه جامع تدوین استانداردها و شیوه نگارش استانداردهای ملی پرداخته شد.